| | Sitemap | EN | MK
Legjislacioni kombëtar
Ligji për pronësi industriale

LIGJI PËR PRONËSINË INDUSTRIALE PJESA E PARË DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Përmbajtja e ligjit  Neni 1  Me këtë ligj rregullohet fitimi, realizimi dhe mbrojtja e të drejtave nga..

Publikuar më 11.11.2012 Shkarko