Trade Mark Details

ADD

(540) Graphic
  • Sign type: Both name and logo
  • (591) Claimed colours
  • црвена и жолта
View on TMView (EUIPO)
View on WIPO Global Brand
(541) Trademark title / Транслитерација на знакот

UTECO

Trademark details / Детали за трговската марка
(210) Application number:
2009/1206
(220) Filing date:
07.12.2009
(111) Registration number:
17929
(151) Registartion date:
04.04.2011
(181) Expiration date:
07.12.2019
(450) Publication date:
31.08.2010
Journale code:
4/2010
Status:
(230) Priorities / Дата на изложбено или саемско првенство

n/a

(732) Applicant / Носител на правото
Силвана Палензовска

ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ 52, MK

(74) Representative / Застапник

n/a

(510/511) Nice classification / Ничанска класификација и список на производите и услугите
NumberStatusDescription

11

Registered
производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

17

Registered
производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

21

Registered
четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

35

Registered
услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

37

Registered
поправки, инсталациски услуги
(531/532) Vienna classification / Виенска класификација
Vienna ClassDescription
27.05.25

Letters presenting some other special form of writing

Events / Настани на трговската марка
Event nameEvent datePublished on journal
Granting16.02.20112/2011
Fees paid, publication10.06.20104/2010
TM Assignment20.02.20182/2018
Publications / Објави на трговска марка
Publication sectionPublication datePublished on journal
Granting30.04.20112/2011
Fees paid, publication31.08.20104/2010
TM Assignment28.02.20182/2018
Register last updated: 23.10.2020