Details page

Register last updated: 18.07.2024


(540) Graphic

Type & Colours
  • Sign type: Combined
  • (591) Claimed colours
  • црвена и жолта

View on TMView

View on Global Brand


(541) Trademark title

KANTHAL МАСЕDОNIА


Trademark details
(210) Application number
2009/1208
(111) Registration number
25727
Status
(220) Filing date
07.12.2009
(151) Registration date
12.04.2018
(181) Expiration date
07.12.2029
(450) Publication date
31.12.2010
Journal number
6/2010

(230) Priorities

n/a


(732) Applicant(s)
Name
Палензовска Електролукс Силвана
Address

ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах бр.52

Country

MK

(740) Representative

n/a


(510/511) Nice classification
NumberStatusDescription
17

Registered

производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање на ваљаци и гумени производи за индустриска употреба

21

Registered

четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и ваљаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите типови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и заптивки, четкички за сува и влажна околина

35

Registered

услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и заптивки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите четкички машини за перење, диктони за сите четкички на лектрични греачи, мембрани, гумирање ваљаци и гумени производи за индустриска употреба

37

Registered

поправки. Инсталациски услуги


(531/532) Vienna classification
Vienna ClassDescription
15.07.15

Gearing, several wheels in juxtaposition, transmission

27.05.23

Several letters


Events
NameDateJournal
Granting05.04.20184/2018
Fees paid, publication19.10.20106/2010

Publications
NameDateJournal
Granting30.04.20184/2018
Fees paid, publication31.12.20106/2010