Details page

Register last updated: 05.10.2022


(540) Graphic

Type & Colours
  • Sign type: Combined
  • (591) Claimed colours
  • сина, бела, црна и сива

View on TMView

View on Global Brand


(541) Trademark title

РАДИО МАКЕДОНИЈА


Trademark details
(210) Application number
2011/1253
(111) Registration number
22298
Status
(220) Filing date
05.12.2011
(151) Registration date
07.10.2015
(181) Expiration date
05.12.2021
(450) Publication date
31.10.2012
Journal number
5/2012

(230) Priorities

n/a


(732) Applicant(s)
Name
Палензовска Електролукс Силвана
Address

ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ 52

Country

MK

(740) Representative

n/a


(510/511) Nice classification
NumberStatusDescription
35

Registered

огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

41

Registered

образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, вистинско и објективно информирање на јавноста за иастаните од сите области преку бранова фрекфенција, интернет и печатени медиуми за животот во Македонија и пошироко; прашања од интерес на јавноста и објавување мислења на граѓаните и организациите; подготовка, создавање и емитување сопствени информативни, културно-уметнички, образовни, забавни, економско-пропагандни и други содржини; презентирање на јавното мислење, рејтинзи за граѓаните


(531/532) Vienna classification
Vienna ClassDescription
25.07.20

Surfaces or backgrounds covered with lines or bands

26.05.06

Polygonal figures with one or more convex or concave sides


Events
NameDateJournal
Granting22.09.20155/2015
Fees paid, publication20.09.20125/2012

Publications
NameDateJournal
Granting31.10.20155/2015
Fees paid, publication31.10.20125/2012