| | Sitemap | MK | SQ
Registered representatives at SOIP
CodeRepresentative

1

Law firm JOANIDIS

14/1-1 “Dombas” Skopje 1000 MK

2

BINSO Trademark, Patent, Models & Designs Attorneys Industrial Property Agent , LTD - Skopje

7/ 4 “Naroden front”, P.O. Box 768 Skopje 1000 MK

4

BINPRO dooel Skopje Bureau for Industrial Property

Leninova, 15a-13, P.Fax: 716 Skopje 1000 MK

6

TONEVSKI Dragan, Lawyer Trademark, Patent, Models & Designs Attorneys

14/4-13 bul. “Koco Racin” Skopje 1000 MK

11

ALKALOID A.D. Pharmaceutical, chemical cosmetic industry

12 “Aleksandar Macedonski” Skopje 1000 MK

12

NOSPAL Boris, Lawyer Trademark, Patent, Models & Designs Attorneys

str. Jordan Konstantinov Dzinot 19/5 Skopje 1000 MK

13

POPOVSKI Dragan, Lawyer Trademark, Patent, Models & Designs Attorneys

10/1-1 “Marsal Tito” Skopje 1000 MK

14

Law Firm Nikola Dodevski Trademark, Patent, Models & Designs Attorneys

Debarca, 12 Skopje 1000 MK

16

BERIN LTD Skopje Intelectual Property Protection Devision

boul. Koco Racin nr. 14/1/1 Skopje 1000 MK

18

MENS LEGIS DOOEL

Sv. Kliment Ohridski, 54-3/2 Skopje 1000 MK

19

PATENTCENTAR - CONSULTING A.D. Agency for copyright and industrial property services

28 lok. 8 “Kuzman Josifovski Pitu” Skopje 1000 MK

29

MAKEDONSKA AVTORSKA AGENCIJA DOO

14 “Koco Racin” Skopje 1000 MK

45

ANDONOSKI Mitko, Lawyer Trademark, Patent, Models & Designs Attorneys

Koco Racin 30/2-2 Skopje 1000 MK

49

MAKPETROL A.D. Trademark, Patent, Models & Designs Attorney

4 “Mito Hadzivasilev Jasmin” Skopje 1000 MK

68

PANОVA Biljana, Lawyer

Mirce Orovcanec 25/1-2 Skopje 1000 MK

73

KIMOVA Pandorka, Lawyer Trademark, Patent, Model & Designs Attorneys

3/1-1 “ Vasil Glavinov” Skopje 1000 MK

75

MARKOVSKA Mirjana, Lawyer Trademark, Patent, Model & Design Attorneys

75 “Orce Nikolov” Skopje 1000 МК

76

Indovska Aneta, Lawyer Trademark, Patent, Model & Design Attorneys

3/ 2-11 “ Dame Gruev” Skopje 1000 МК

77

Law Firm Pepelugoski Trademark, Patent, Model & Designs Attorneys

4 / 1-1 “Velko Vlahovic” Skopje 1000 МК

81

Kocareva Irena, Lawyer Trademark, Patent, Model & Designs Attorneys

bul. Krste Misirkov 11, DTC Mavrovka lam. C 1/10 Skopje 1000 МК

87

POLENAK, Law firm

98 “Orce Nikolov” Skopje 1000 МК

92

HASAN Erol, Lawyer Trademark, Patent, Model & Designs Attorneys

52V-1/6 ul.”M.H. Jasmin” Skopje 1000 МК

94

RADOJCIC Branko, Lawyer

Jane Sandanski no. 71A-2/11 Skopje 1000 МК

96

Dimitrov Georgi, Lawyer

57/1-6 “ Ivo Lola Ribar” Skopje 1000 МК

100

ADING AD Skopje

Novoselski Pat, nn. Skopje 1000 МК

101

JANICEVIC Nenad, Lawyer

38/1-5 bul. “Koco Racin” Skopje 1000 МК

105

SENZAL DOOEL Skopje Intellectual Property Agent, Ltd - Skopje

Sava Kovacevic nr. 47Ј/2-20 Skopje 1000 МК

108

Knezovic & Associates, Law firm

10 “Kosta Shahov” Skopje 1000 МК

112

ANTEVSKI Zlatko, Lawyer

29 Bul. Sv. Kliment Ohridski Skopje 1000 МК

116

DEBARLIEV, DAMESKI & KELESOVSKA, Lawyers

2 floor 3 “Mirce Acev” Skopje 1000 МК

117

ZIVKO MIJATOVIC AND PARTNERS DOOEL SKOPJE

3/2-11 “Dame Gruev” Skopje 1000 МК

120

Law firm RUZOJCIC Skopje

8 mezzanine “Bojmija” Skopje 1000 МК

121

TRPENOSKI Leonid, Lawyer

37/22 “Аminta Treti” Skopje 1000 МК

123

DE LEGE SKOPJE, Law firm

Blv Koco Racin, nr.14-6/6 Skopje 1000 МК

124

Chakmakova Advokats, Law firm

43/3 ”8 Udarna brigada” Skopje 1000 МК

132

Law Company CUKIC and MARKOV

30 а-01 “Aminta Treti” Skopje 1000 МК

137

Petosevic Dooel Skopje

Orce Nikolov 68/4 area 20 Skopje 1000 МК

138

Marta Popovska, Lawyer

Crvena voda, nr.7/4 Skopje 1000 МК

143

Biljana Joanidis, Lawer

Orce Nikolov 155b Skopje 1000 МК

144

Aleksandar Joanidis, Lawyer

Orce Nikolov 155b Skopje 1000 МК

145

Dance Cakarovska Grozdanovska, Lawyer

Bul. Sv. Kliment Ohridski 63a-8 Skopje 1000 МК

148

ARTPICK Pty Ltd AGENCY FOR INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

JOSIF Josifovski Svestarot 39/28 Skopje 1000 МК

156

Ana Pekevska-Vasileva, Lawyer

str. Maksim Gorki бр. 7-1/2 Skopje 1000 МК

159

Aneta Mostrova, Lawyer

Str. Mitropolit Teodosij Gologanov nr. 54 Skopje 1000 МК

161

Zlatko Kolevski, Lawyer

Str. Teodosij Gologanov nr. 59/2-2 Skopje 1000 МК

163

Zoran Stojanovski, Lawyer

Str. Boris Kidrich no. 72 Tetovo 1200 MK

165

ACT!-LTD Skopje Association for Consultancy

"Mirosllav Krleza" Str, no. 18 Skopje 1000 МК

168

Zivka Kostovska Stojanovska, Lawyer

Orce Nikolov 68/4 area 20 Skopje 1000 МК

170

Maja Pargovska, Lawyer

Blvd. 8-mi Septemvri 3/2-75 Skopje 1000 МК

171

Igor Aleksandrovski, Lawyer

Kosta Veselinov, nr.5/1-2 Skopje 1000 МК

172

Representation company MSA IP - Milojevic-Sekulic DOO Kumanovo

str. Vasko Karangelevski nr. 111B/1-36 Kumanovo 1300 МК

173

Godzo, Kiceec & Novakovski, Law firm

Str.Makedonski prosvetiteli 8 Ohrid 6000 MK

174

Jela Boskovic Ognjanoska, Lawyer

Str. Crvena Voda 7-1/12 Skopje 1000 МК

175

Borko Bajalski, Lawyer

bul. Partizanski odredi no. 39/1-1 Skopje 1000 МК

178

Fani Mihajlovska, attorney at law

Str. Lermontova 3/3 Skopje 1000 MK

180

Law firm Apostolska&Partners

Kosta Veselinov Str. 5/1-2 Skopje 1000 МК

181

Vesna Jovanovska, Lawyer

Str. 1 nr.32 Trubarovo 1047 MK

182

Darko Jankulovski, Lawyer

Str. Krste Misirkov No. 13/2 Skopje 1000 MK

183

BONA FIDE Law Firm

Str. Jordan Konstantinov-Dzinot 3 Skopje 1000 MK

184

GAVRILOVSKI Marin, Attorney at Law

“Koco Racin” Blvd., 14/3-4 Skopje 1000 MK

186

Law firm INTER PARTES Skopje

Bul. Krste Misirkov 11 BC Mavrovka lam.C 2/4 Skopje 1000 MK

191

SKUPI MARK& PATENT

Str. Kemal Ataturk No. 10/1-7 Skopje 1000 MK

192

Marko Dimov, Lawyer

Str. Nikola Orovcanec no. 15/1-5 Veles 1400 MK

198

Vlatko Velichkovski, Lawyer

1/1-5, Franklin Ruzvelt Skopje 1000 MK

203

Lidija Ristovski, Law Office

St. Hristo Smirnenski 17 Skopje 1000 MK

206

Law firm Tosic and Jevtic Skopje

str. Aminta Treti no. 38/1-2 Skopje 1000 MK

207

Law firm Mojsovska and Markovski

Str. Nikola Trimpare No. 33/6 Skopje 1000 MK

210

CABINET MLADENOVSKI LLC

Pirinska 66 Prilep 7500 MK

212

Sanja Gjorgjieva, Lawyer

St. 11th October no. 25/708 Skopje 1000 MK

214

Law firm Ivanovski Jovik and Partners

Str. Kosta Sahov No. 7/6 Skopje 1000 MK

215

Ivana Mitrovska, attorney at law

Blvd. Koco Racin 14 Skopje 1000 MK

216

Aleksandar Simjanoski, Attorney at law

Struska 25/1 Tetovo 1200 MK

217

Daniela Velkoska, Lawyer

Blvd. Jane Sandanski 14/1-2 Skopje 1000 MK

218

Law firm Konstantinovic and Milosevski

Str. Prolet No. 31 Skopje 1000 MK

220

Filip Risteski, Attorney at Law

Str. Dame Gruev 7/8-14 Skopje 1000 MK

221

Law company Dimitrovski

Str. Ruzveltova No. 17 local 3 Bitola 7000 MK

222

Emil Miftari, Attorney at Law

St. Vasil Glavinov 3/1-1 Skopje 1000 MK

223

Vladimir Stojanovski, Attorney at Law

ul. Petrichka No.6/1-3 Skopje 1000 MK

224

Company for intellectual services ERNST&YOUNG-SERVICES DOOL Skopje

Str. 8mi Septemvri no. 18-3/4 Skopje 1000 MK

227

POPOVSKI & PARTNERS Law Firm

Nikola Vapcarov 2/4 Skopje 1000 MK

229

Blagica Veskovska, Lawyer

str. Arhimedova 4 Prilep 7500

233

Martin Ivanov, Lawyer

ul. Rudi Cajavec no. 11-1/63 Skopje 1000 MK

235

Law firm LAZOV BADEVA ATTORNEY Skopje

Gjorgji Peshkov str. no.6/4 Skopje 1000 MK

236

Zoran Andonovski, lawer

str. Dimitrie Cupovski no. 24/1-1 Skopje 1000 MK

237

Vladimir Stojkoski, Attorney at Law

str. Marshal Tito no. 56, Complex Sv. Gjorgjija/1/kat-1-5 Struga 6330

238

Law Firm Branko Kuzmanovski and Partners

St. Anton Popov 1/1-6 Skopje 1000 MK

239

Dragan Aleksov, Attorney at law

St. Atinska br. 21/12 Skopje 1000 MK

241

Aleksandar Karali, Lawyer

Bul. Turisticka No 75, mezanin 6 Ohrid 6000 MK

242

Filip Medarski, Attorney at law

Vasil Glavinov 3/1-1 Skopje 1000

244

Law Firm LALICIC and BOSKOSKI

Str. Makedonija No. 11/1-5 Skopje 1000

246

Law Firm Papazoski and Mishev

16, 8 Septemvri Blvd., Hyperium Business Center, 2 floor Skopje 1000 MK

248

Ljupka Noveska Andonova

Blvd. Partizanski Odredi no. 14 AURA Business Center 3/5 Skopje 1000 MK

249

Bachovski Sinkoli Attorneys Law Firm

St. Naum Ohridski 2-v Skopje 1000 МК

250

Nikola Apostolovski, Attorney at Law

str. Jane Sandanski no. 63/2 Tetovo 1200 MK

252

Aleksandar Kralevski, Attorney at Law

str.Slavka Dinkova no. 7b/1-2 Skopje 1000 МК

253

Consulting Inter Group services in commerciial law

Engelsova no. 3 Kavadarci 1431 MK

254

Trajche Sazdov,Lawyer

Str. Shumadiska No. 7A Skopje 1000 МК

255

Maja Ristova, Attorney at law

St. Mirce Acev n. 5/3-17 Skopje 1000 МК

256

Gordan Simonovski, Attorney at Law

st. Pajko Maalo nn Skopje 1000 MK

257

Maja Goshevska Dimitrova, Attorney at law

St. Simeon Kavrakirov no. 27-2 Skopje 1000 MK

258

Marko Ilievski, Attorney at Law

st. 11 Oktomvri no. 1 Kumanovo 1300 МК

259

Blazhe Krchinski, Lawyer

str. Rajko Zinzifov no. 49A Skopje 1000 МК

260

Ivan Jakimovski, Lawyer

str. Gjuro Gjonovikj no.11-7 Skopje 1000 MK

263

MINERVA IP LTD Skopje

Str. Petar Pop Arsov No. 8/6 Skopje 1000 МК

264

Vesna Trajcheva Dimitrovska, Attorney at law

Str. Internacionalni brigadi No. 15/2-floor 7 Skopje 1000 mk

265

Filip Risteski, Attorney at Law

blvd. Kocho Racin 3/1-70 Skopje 1000 mk

266

Margareta Krsteska, Attorney at Law

Blvd. Partizanski Odredi no. 14, building AURA Skopje 1000 mk

267

Angela Jankoska, Attorney at Law

str. Roza Luksemburg no. 16/loc. 1 Skopje 1000 mk

268

Riste Vrtovski, Attorney at Law

str. Panche Peshev no. 57 Gevgelija 1480 mk

269

Dragan Lazarov, Attorney at Law

str. Makedonija no. 2/1-2 Skopje 1000 mk

270

Aleksandar Ichokjaev, Attorney at Law

bul. Sveti Kliment Ohridski no. 20/1-1 Skopje 1000 MK

271

Marija Todorovska Petkovska, Lawyer

Str. Elpida Karamandi 13/2 lam 1 ext. 1 Bitola 7000 МК

272

Elena Ignjatovska, Attorney at Law

Blvd. Partizanski Odredi no. 18/2-7 Skopje 1000 MK

273

Ema Stojanovikj, Attorney at Law

Str. Ohridska no. 39/1-4 Skopje 1000 MK