| | Sitemap | EN | MK

Front Office

Front Office

https://e-prijava.ippo.gov.mk

Platformë digjitale për depozitimin e aplikimeve për patentë dhe parashtresave shtesë nëpërmjet internetit

Buletini 6 - 2024

Buletini 6 - 2024 është i publikuar me datë 30/06/2024 dhe i gatshëm për shkarkim. Buletini përpunohet dhe publikohet në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

Shkarko»


Bulletin

SOIP - CP3

ESHPI zbaton "CP3"

Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale (ESHPI-ja) publikon DOKUMENTIN E PRAKTIKËS (CP3), në bazë të së cilit përcaktohet se kur markat figurative që përmbajnë vetëm fjalë përshkruese/jo dalluese plotësojnë kushtet gjatë ekzaminimit të arsyeve absolute për refuzim, sepse elementet figurative janë mjaft dalluese.

Keni një ide inovative që duhet mbrojtur?

Shikojeni se cila është e drejta e duhur e pronësise indutriale me të cilën duhet mbrojtur ideja juaj. Në kuadër të fushatës "25 vjet ESHPI - Muaji i PI" do të publikohen edhe materiale tjera promovuese të cilat do të mund t'i lexoni në web faqen tonë dhe në rrjetet sociale.