| | Sitemap | EN | MK
Legjislacioni kombëtar
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 10.02.2020

Publikuar më 10.02.2020 Shkarko
Ligji për Pronësinë Industriale

Ligji për Pronësinë Industriale, 17.02.2019

Publikuar më 17.02.2019 Shkarko
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 21.03.2016

Publikuar më 21.03.2016 Shkarko
Ligji oër plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale

Ligji oër plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale, 21.03.2016.

Publikuar më 21.03.2016 Shkarko
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 03.09.2015

Publikuar më 03.09.2015 Shkarko
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 27.02.2014

Publikuar më 27.02.2014 Shkarko
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 22.01.2014

Publikuar më 22.01.2014 Shkarko
Ligji për pronësi industriale

LIGJI PËR PRONËSINË INDUSTRIALE PJESA E PARË DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Përmbajtja e ligjit  Neni 1  Me këtë ligj rregullohet fitimi, realizimi dhe mbrojtja e të drejtave nga..

Publikuar më 11.11.2012 Shkarko
Ligji oër plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale

Ligji oër plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale, 03.10.2011.    

Publikuar më 03.10.2011 Shkarko
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 08.05.2011

Publikuar më 08.05.2011 Shkarko
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pronësi Industriale, 25.02.2011

Publikuar më 25.02.2011 Shkarko
Ligji oër plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale

Ligji oër plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale, 20.03.2006.

Publikuar më 20.03.2006 Shkarko