| | Sitemap | EN | MK
Drejtori i Entit për pronësi industriale

Blerim Idrizi e morri funksionin e drejtorit të Entit Shtetëror të Pronësisë Industriale më 9 mars 2023.

Ai morri detyrën e zëvendësdrejtorit të Entit Shtetëror të Pronësisë Industriale më 26 tetor 2020, si dhe postin e Kryetarit të Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale.

Blerim Idrizi u lind më 06.06.1983 në Tetovë, ku kreu arsimin fillor dhe të mesëm.

Në vitin akademik 2003/04 regjistrohet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, ku u diplomua në vitin 2007.

2009 – Shtator 2020 – Inspektorati Shtetëror i Punës në Tetovë.

2018 – 25.10.2020 - Anëtar i bordit drejtues të ndërmarrjes publike për menaxhim të kullotave, Shkup.

Janar 2019 - Anëtar i trupit punues për përgatitjen e ligjit për kullotat.

Blerim Idrizi ka marrë pjesë në shumë simpoziume, konferenca në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me organizata dhe organe vendore dhe ndërkombëtare.

 

 

Publikuar më 09.03.2023