| | Sitemap | EN | MK
Lajme
Indeksi i patentave për vitin 2019

Teknologjitë digjitale zenë vendin e parë në aplikimet për patentë evropiane Enti Evropian për Patenta pranoi rekord aplikimesh me 181 000 aplikime në vitin .. Lexo më shumë

Publikuar më 13.03.2020
Vizitë pune e Drejtoreshës së DPPI-së të Republikës së Shqipërisë

Мë datë 6 dhe 7 Shkurt 2020 Entin Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë së Veriut e vizitoi një delegacion i kryesuar nga.. Lexo më shumë

Publikuar më 13.03.2020
Lajmërim: Probleme teknike me web faqen e ESHPI

Të nderuar kliente,  Ju informojmë që për shkaqë teknike disa pjesë të përmbatjes nuk mund të shkarkohet nga web faqja e Entit Shtetëror pë.. Lexo më shumë

Publikuar më 31.01.2020
INFORMACION PËR AKTIVITETET E REALIZUARA TË TRUPIT KOORDINUES PËR PRONËSINË INTELEKTUALE

Në kuadër të aktiviteteve të Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale, Inspektorati Shtetëror i Tregut, duke vepruar në bazë të kërkesave t&eum.. Lexo më shumë

Publikuar më 20.12.2019
Tre akcione koordinuese të realizuara nga TKPI në Qershor 2019

Trupi Koordinues për Pronësinë Intelektuale, në kuadër të kompetencave për vendosjen e koordinimit në zbatimin e mbrojtjes së të drejtave të pron.. Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
Seminari rajonal: Informacionet për patenta dhe bazat e të dhënave

Në organizim të Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale dhe Entit Shtetëror për Pronësi Industriale në Shkup u organizua një seminar rajona.. Lexo më shumë

Publikuar më 03.02.2020
KUMTESË për provimin profesional për përfaqësues për pronësi industriale

Në bazë të neneve 279 dhe 280 nga Ligji për pronësi industriale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/09 dhe 24/2011) dhe nenet 2 dhe .. Lexo më shumë

Publikuar më 21.11.2019
U mbajt Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale

Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale u mbajt më 13.11.2019. Gjatë takimit, u miratua procesverbali i seancës së nëntë, i mbajt.. Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
Makinova e 40-të e vitit 2019 dhe Ekonova e 17-të e vitit 2019

Zëvendës Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, z.Goran Gerasimovski moрri pjesë në hapjen e ekspozitave të këtij viti MAKINOVA & EKONOVA... Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
ESHPI bëhet pjesë e DesignClass

Me 30 shtator 2019, Enti shtetëror për pronësi industriale i Republikës së Maqedonisë Veriore zyrtarisht filloi me përdorimin e termeve nga lista e bazës së.. Lexo më shumë

Publikuar më 02.10.2019
Më shumë lajme