| | Sitemap | EN | MK
Lajme për Marka tregtare
ESHPI i Republikës së Maqedonisë bëhet pjesë e TMview
ESHPI i Republikës së Maqedonisë bëhet pjesë e TMview

Më 27 Korrik të vitit 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale i Republikës së Maqedonisë të dhënat e saja për marka tregtare i bëri p.. Lexo më shumë

Publikuar më 27.07.2015
ESHPI intogrohet në TMclass
ESHPI intogrohet në TMclass

Prej datës 20 Prill, 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale e Republikës së Maqedonisë, Instituti për pronësi intelektuale të Bosnjë dhe .. Lexo më shumë

Publikuar më 20.04.2015