| | Sitemap | EN | MK
Marëveshje ndërkombëtare
Marrëveshja për të drejtën e patentës

MARRËVESHJA PËR TË DREJTËN E PATENTËS Miratuar në Gjenevë më 1 qershor të vitit 2000.  E shpallur në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 1..

Publikuar më 03.08.2012 Shkarko
Marrëveshja e Lokarnos

MARRËVESHJA E LOKARNOS  për themelimin e Klasifikimit Ndërkombëtar për mostrat dhe modelet industriale (dizejnet), të nënshkruar në Lokarno më 8 tetor të vitit 1968 dhe të ndryshuar m&e..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
TRIPS

MARRËVESHJA PËR ASPEKTET TREGTARE TË TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALENË MARAKESH 15 PRILL 1994 Anëtarët, Me dëshirë për të parandaluar çrregullimet dhe pengesat n&eum..

Publikuar më 31.05.2011
AKTI I GJENEVËS MBI MARRËVESHJEN E HAGËS

AKTI I GJENEVËS MBI MARRËVESHJEN E HAGËS LIDHUR ME REGJISTRIMIN  NDËRKOMBËTAR TË DIZAJNIT INDUSTRIAL  I shpallur në “Gazetën zyrtare të RM-së” nr.33/05  DISPOZIT..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
Konventa e Parisit

KONVENTA E PARISIT PËR MBROJTJEN E PRONËSISË INDUSTRIALE NGA 30 MARSI I VITIT 1883  Rishikuar në Bruksel më 14 dhjetor të vitit 1900, në Uashington më 2 qershor të vitit 1911, në Hagë m&eum..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
Marrëveshja e Madridit

MARRËVESHJA E MADRITIT PËR REGJISTRIM NDËRKOMBËTAR TË  MARKAVE TREGTARE nga 14 prilli i vitit 1891, reviduar në Bruksel më 14 dhjetor të vitit 1900, në Uashington më 2 qershor të vitit..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
Marrëveshja e Singaporit

MARRËVESHJA E SINGAPORIT PËR TË DREJTËN E MARKËS TREGTARE  Publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 19/10  Neni 1  Shkurtesa shprehjesh  ..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
Marrëveshja e Vienës

Marrëveshja e Vjenës për klasifikimin ndërkombëtar të elementëve  figurativ të markave tregtare  Përpiluar në Vjenë më 12 qershor të vitit 1973 si dhe e ndryshuar d..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e patentave

MARRËVESHJE PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E PATENTAVE (MARRËVESHJE PËR BASHKËPUNIM)  Publikuar në “Gazetën zyrtare të RM-së” nr. 49/97 më 30 shtator 1997 QEVERIA e p..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko
Protokoli I Madridit

PROTOKOLL I MARRËVESHJES SË MADRIDIT PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE  (SHENJAVE)  Shpallur në “Gazetën zyrtare të RM-së” nr. 12/02 të 16 sh..

Publikuar më 31.05.2011 Shkarko