| | Sitemap | EN | MK
U mbajt seanca e 10-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28 Shtator 2022 u mbajt seanca e dhjetë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të organit. U shqyrtuan aktivitetet e parashikuara në draftin e Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale 2022-2026 dhe në Planin e Veprimit për Zbatimin e Strategjisë dhe afatin kohor të zbatimit të tyre.17.10.2022


Foto galeria