| | Sitemap | EN | MK
Përfaqësues të regjistruar te ESHPI
KodiPërfaqësues

1

Jovan Joanidis

14/1-1 “Dombas” Shkup 1000 MK

2

BINSO d.o.o. Agjension për pronësi industriale

7/ 4 “Naroden front”, P.O. Box 768 Shkup 1000 MK

4

BINPRO d.o.o.e.l

Rr. Leninova, 15a-13, P.Fax: 716 Shkup 1000 MK

6

Dragan TONEVSKI, avokat

bul. "Koco Racin" nr. 14/4-13 Shkup 1000 MK

10

MAKEDONIJAPATENT

rruga "Apostol Guslarot" nr. 3 Shkup 1000 MK

11

ALKALOID A.D.

12 "Aleksandar Makedonski" Shkup 1000 MK

12

NOSPAL Boris, avokat

7 "Sllave Delovski" Shkup 1000 MK

13

Dragan POPOVSKI, avokat

10/1-1 "Marshal Tito" Shkup 1000 MK

14

Nikola DODEVSKI, Kompani avokatie

Debarca 12 Shkup 1000 MK

16

Berin LTD

rruga "Makedonija" nr. 27/2/22 Shkup 1000 MK