| | Sitemap | EN | MK
Kërkim preliminar

Kërkimi preliminar paraqet kërkim në bazat e të dhënave në rrafshin kombëtarë dhe atë ndërkombëtarë.
Çmimi mvaret nga lloji i kërkesës ( a eshte dhëne numër kërkesës europinae,emri gjenerik etj).

 

Publikuar më 02.09.2013