| | Sitemap | EN | MK
Portale dhe baza të të dhënave

PATENTA

Bazat e të dhënavë të ESHPI-së - kërko patenta, marka tregtare dhe dizenjo industriale në Republikën e Maqedonisë
Espacenet - Rrjeti europian i bazave të të dhënave për patenta

MARKA TREGTARE

Bazat e të dhënavë të ESHPI-së - kërko marka tregtare,patenta dhe dizenjo industriale në Republikën e Maqedonisë
Baza të të dhënave për Marka tregtare - portal i cili përmban baza të të dhënave për marka tregtare (tek faqja zyrtare e WIPO-s)
Marka tregtare ndërkombëtare - Sistemi i Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markava tregtare (tek faqja zyrtare e WIPO-s)

CTM-online - Kërko Marka tregtare në bazën e të dhënave të OHIM
AvantIQ - Kërko Marka tregtare në baza të të dhënave në mbarë botën
Compu-Mark - Shërbim për kërkim dhe monitorim të markave tregtare

TË GJITHA FUSHAT

Bazat e të dhënavë të ESHPI-së - kërko patenta, marka tregtare dhe dizenjo industriale në Republikën e Maqedonisë

TransAtlantic IPR Portal - Shtetet e bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian ndajnë qëllimin e përbashkët që të ndihmojnë sektorin e biznesit, në veçanit biznesin e vogël dhe të mesëm, për të mbrojtur dhe për të stimuluar të drejtat e tyre mbi pronësinë intelektuale ne tregjet rreth botës. Ky portal do t'ua bëj më të lehtë që të gjeni resurset e lidhura me të drejtat mbi pronësinë intelektuale për bizneset.

IPRsonline.org - portal mbi të Drejtat e pronësisë Intelektuale dhe zhvillimit
EPN - European Patent Network Co-operation
Intellectual Property Link - portal që përmban linqe të zyrave kombëtare, organizatave ndërkombëtarë dhe bazave të të dhënave relevante
Gruaja dhe pronësia Intelektuale - informata mbi të drejtat e pronësisë intelektuale dhe aktivitetet e WIPO-s mbi interesat e grave në veçanti
Lista e standardeve të WIPO-s, Rekomandime dhe Udhëzues - standarde për patenta, marka tregtare dhe dizenjo industriale.

 

Publikuar më 02.09.2013