| | Sitemap | EN | SQ
Кои производи можат да се здобијат со ознака на потеклото? Ознака за потекло можат да добијат природни производи, земјоделски производи, индустриски и занаетчискипроизводи како и ракотворби.

Објавено на: 06.09.2013