| | Sitemap | EN | SQ
Директор на Државниот завод за индустриска сопственост

Блерим Идризи ја презема фунцијата Директор на Државниот завод за индустриска сопственост на 9 Март 2023 година.

Фунцијата Заменик директор на Државниот завод за индустриска сопственост ја презема на 26 Октомври 2020 година, како и функцијата Претседател на Координативнто тело на интелектуална сопственост.

Блерим Идризи е роден на 06.06.1983 година во Тетово, каде завршува основно и средно образование.

Во академската 2003/04 година се запишува на Правен факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, каде дипломира во 2007 година.

2009 – Септември 2020 - Државен инспекторат за труд во Тетово.

2018 – 25.10.2020 - Член на управен одбор на јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, Скопје.

Јануари 2019 - Член на работното тело за подготовка на законот за пасишта.

Блерим Идризи има учествувано на многу симпозиуми, конференции во Република Северна Македонија, во соработка со домашни и меѓународни организации и тела.

Објавено на 09.03.2023