| | Sitemap | EN | SQ
Директор на Државниот завод за индустриска сопственост

   

М-р. Ибуш Јусуфи ја презема фунцијата Директор на Државниот завод за индустриска сопственост на 21Декември 2021 година.

М-р. Ибуш Јусуфи е роден на 06.11.1978 година во Скопје, каде завршува основно и средно образование.

Во академската 2010/2011 година се запишува на втор циклус на студии на Факултетот за политички науки на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје, каде дипломира за Дипломатија.

Во академската 1999/2000 година се запишува на прв циклус на студии наПедагошки факултет и Арапски јазик и литература во Кувајт, каде дипломира во 2004 година.

2007Декември 2021 – Агенција за вработување на Република Северна Македонија.

2017 – 2021 – Советник во Советот на Оштина Град Скопје

М-р. Ибуш Јусуфи има учествувано на многу симпозиуми, конференции и проекти во областа на вработување, дипломатија, политика и социјала и други.

Објавено на 31.12.2021