| | Sitemap | EN | SQ
Често поставени прашања
Која е процедурата за добивање патентна заштита?

Процедурата за патентирање е определена во согласност со: Законот за Индустриска Сопственост (Службен Весник на Република Македонија Бр.42/93 од 15.07.1993). Правилник за заштита на патенти(Службен Весник на Република Македонија Б.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кое е времетраењето на патентната заштита?

За признат патент е 20 години. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кои се формалните барања за поднесување апликација за патент?

Детален опис на формалните барања може да се најде во член 4 од Правилникот за Патенти објавен во Службен Весник на Република Македонија Бр. 15/94 издаден на 28.03.1994 читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Како се стекнува патент?

Во Република Македонија која е потписник на т.н. PCT (Patent Cooperation Treaty) и на т.н. Extension to European Patent, патентот може да се стекне со: 1. Патентна апликација до Бирото за Заштита на Индустриска Сопственост (ДЗИС) .. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013