| | Sitemap | EN | SQ
Годишен извештај
Годишен извештај за 2022 година

Годишен извештај за 2022 година.

Објавено на 20.07.2023 Превземи
Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2021 година.

Објавено на 07.09.2022 Превземи
Годишен извештај за 2020 година

Годишниот извештај на ДЗИС за 2020 година, Март 2021 година.

Објавено на 14.03.2021 Превземи
Годишен извештај за 2019 година

Годишниот извештај на ДЗИС за 2019 година, Март 2020 година.

Објавено на 31.03.2020 Превземи
Годишен извештај за 2018 година

Годишен извештај за 2018 година

Објавено на 02.12.2019 Превземи
Годишен извештај за 2018 година

Годишниот извештај на ДЗИС за 2018 година, Март 2019 година.

Објавено на 31.03.2019 Превземи
Годишен извештај за 2017 година

Почитувани читатели, Во Државниот завод за индустриска сопственост, во 2017 година, продолжи трендот на зголемување на бројот на поднесени барања за признавање на правото на патент и достигна до 1003 пријави патенти пријави како и на пријави за инду..

Објавено на 24.09.2018 Превземи
Годишен извештај за 2016 година

Годишен извештај за 2016 година.

Објавено на 23.09.2018 Превземи
Годишен извештај за 2015 година

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2015 година поднесени се 719 патентни пријави од кои 31 пријави се поднесени од домашни подноситеели и 688 од странски подносители. Бројот на поднесените пате..

Објавено на 10.05.2016 Превземи
Годишен извештај за 2014 година

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2014 година поднесени се 573 патентни пријави од кои 29 пријави се поднесени од домашни подноситеели и 544 од странски подносители. Бројот на поднесените патентни прија..

Објавено на 08.05.2015 Превземи
Годишен извештај за 2013 година

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2013 година поднесени се 541 патентни пријави од кои 42 домашни и 499 странски. Бројот на поднесените патентни пријави во 2013 година во однос на 2012 година е зголемен..

Објавено на 04.09.2014 Превземи
Годишен извештај за 2012 година

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2012 година поднесени се 493 патентни пријави од кои 50 домашни и 443 странски. Бројот на поднесените патентни пријави во 2012 година во однос на 2011 година е зголемен..

Објавено на 25.03.2014 Превземи
Годишен извештај 2011

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2011 година поднесени се 405 патентни пријави од кои 37 домашни и 368 странски. Бројот на поднесените патентни пријави во 2011 година во однос на 2010 година е зголемен..

Објавено на 08.06.2012 Превземи
Годишен извештај 2007

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2007 година се поднесени 528 патентни пријави од кои 150 домашни и 378 странски. Бројот на поднесените патентни пријави во 2007 година во однос на 2006 година е зголеме..

Објавено на 08.04.2008 Превземи