| | Sitemap | EN | MK
Çfarë duhet të përmbajë aplikimi


Aplikimi për dizenjo industriale përmbanë:

- kërkesë për regjistrim dizenjo industriale;
- të dhëna për aplikantin e aplikimit;
- paraqitje të dizenjos për të cilin kërkohet mbrojtje dhe
- një përshkrim të dizenjos, nëse është e nevojshme përcaktimi i risisë.

Ndaj aplikimit dorëzohen edhe pjesë përbërse dhe shtesa tjera.
Përmbajtja dhe forma e aplikimit dhe pjesëve përbërse dhe shtesave tjera ndaj aplikimit përcaktohen me Rregullore për dizenjo industriale.

Publikuar më 02.09.2013