| | Sitemap | EN | SQ
Категоризирано по "2016" година
Гласник 6 - 2016 објавен и спремен за превземање.
Гласник 6 - 2016

Гласник 6 - 2016 објавен и спремен за превземање.

Објавено на 31.12.2016 Превземи
Гласник 5 - 2016 објавен и спремен за превземање.
Гласник 5 - 2016

Гласник 5 - 2016 објавен и спремен за превземање.

Објавено на 31.10.2016 Превземи
Гласник 4 - 2016 објавен и спремен за превземање. Поглавјето за Признаени тргвоски макри поради техничка грешка не била приклучена во објавеното издание на 31.08.2016. Грешката е корегирана и ИТ тимот на ДЗИС се извинува за невниманието при објавување.
Гласник 4 - 2016

Гласник 4 - 2016 објавен и спремен за превземање. Поглавјето за Признаени тргвоски макри поради техн..

Објавено на 31.08.2016 Превземи
Гласник 3 - 2016 објавен и спремен за превземање.
Гласник 3 - 2016

Гласник 3 - 2016 објавен и спремен за превземање.

Објавено на 30.06.2016 Превземи
Гласник 2 - 2016 објавен и спремен за превземање.
Гласник 2 - 2016

Гласник 2 - 2016 објавен и спремен за превземање.

Објавено на 30.04.2016 Превземи
Гласник 1 - 2016 објавен и спремен за превземање.
Гласник 1 - 2016

Гласник 1 - 2016 објавен и спремен за превземање.

Објавено на 29.02.2016 Превземи