| | Sitemap | EN | SQДенес во Брисел започна билатералниот скрининг за Поглавјето 7 - Право на интелектуална сопстеност од Кластерот 2 - Внатрешен пазар

Денес во Брисел започна билатералниот скрининг за Поглавјето 7 - Право на интелектуална сопстеност од Кластерот 2 - Внатрешен пазар.
После интензивни подготовки во изминативе 3 месеци, работната група предводена од раководителот на работната група, Директорот на Државниот Завод за индустриска сопственост г-дин Ибуш Јусуфи, ги презентира одговорите на прашалниците поврзани со степенот на транспонирање на ЕУ законодавството и негова имплементација во Република Северна Македонија.

25.01.2023


Галерија на слики