| | Sitemap | EN | MK
Kërkim të informacioneve për patenta

Pasi që jeni të përfshirë në procesin e inovacionit,kërkimi në bazat që përmbajnë informacione për patenta është thelbësorë. Egzistojnë disa mënyra në të cilat mund ti përdorni informacionet për patenta:

Gjeni zgjidhje të problemeve teknike.
Shfletoni fushat e teknologjisë për ti parë trendet aktuale dhe të ardhshme.
Të shifni çfarë yhvillojnë konkurentët tuaj.
Të shifni në cila tregje është i mbrojtur produkti ose procesi (për të mos shkelur të drejtën e ndokujt).
Ta vlerësoni rëndësinë e patentit duke analizuar dokumentacionin e patentës.
Per te përcaktuar nëse një veprim mund të dëmtoj patentëen egzistuese.
përtë gjeneruar ide për produkte ose procese të reja.

Ju mund të kërkoni në bazat e të dhënave te ESHPI-së, ne bazat e te dhëenave të EPO-së të cilat janë në dispozicion online(http://www.ep.espacenet.com dhe http://www.epoline.org),pa pagesë dhe mund të gjeni mbi 50 milion aplikacione për patenta dhe patenta nga e mbarë bota.

 

Publikuar më 02.09.2013