| | Sitemap | EN | SQПовик за кандидати за EQE

Што е Проектот за поддршка на кандидатот на EQE (CSP)?
Проектот за  поддршка на кандидатите на Европскиот патентен завод (ЕПО) е  активност во рамките на  "Картата за Соработката". Целта на овој проект е да се поддржат кандидатите од оние земји-членки кои имаат помалку од пет EQE квалификувани професионални застапници во нивните подготовки за Европскиот квалификациски испит (EQE).
17 земји-членки во моментов се квалификуваат за учество на проектот, тие се:

Албанија (АЛ)                 Грција (ГР),                   Романија (RO)
Бугарија (BG)                  Исланд (ИС)                  Србија (РС)
Хрватска (HR)                 Латвија (LV)                   Сан Марино (СМ)
Кипар (CY)                      Литванија (LT)                Република Словачка (СК)
Естонија (ЕЕ)                  Малта (МТ)                    Словенија (СИ)
Република Македонија (MK)                              Монако (MC)

Кои се целите на проектот?
• Да се обезбеди доволна инфраструктура на EQE квалификувани професионални застапници во цела Европа во долгорочен план;
• Да им овозможи на кандидатите да имаат пристап до EQE квалификуваните професионални застапници во сите земји-членки;
• Постигнување на повисока стапка на положување на испитот и да се зголеми процентот на успешни EQE кандидати без намалување на квалитетот на квалификациите;
• Унапредување на улогата на националните заводи за патенти во развојот и поддршката на инфраструктурата на националните професионални застапници;
• Промовирање на професијата европски патентен застапник како целина.

Што ќе им биде понудено на студентите кои учествуваат во ППК?
Проектот им обезбедува  на регистрираните EQE кандидати пристап до постојните EQE семинари за обука и наставни материјали, посветена обука и финансиска поддршка.
Активностите предвидени во текот на трите години ќе се состојат од:
• Учество на студентите во подготвителната сесија за да се информираат за организирањето на испитите, и како да се подготват за нив;
• обука и вежби во училница;
• учење од далечина (врз основа на класичните и современите медиуми) се состои од размена на знаења меѓу студентите, виртуелна училница за обука, задачи и домашна задача со повратни информации дадени од страна на ЕПО или тутори од Европскиот патентен институт ЕПИ ;
• Личен Епи тренер кој ќе биде на располагање да одговори на одделните прашања, и да помогне со задачите;
• Стипендија од 150 евра месечно во текот на периодот за кој се учествува во соодветните обуки. Стипендија е предвидена како подарок на студентот за да се покријат дополнителните трошоци направени за време на студирањето за EQE, како што се локалните патни трошоци додека присуствуваат на обука, и за оброци кои не се вклучени во програмите на семинарот.


Кои се критериумите за квалификуваност за студентите?
EQE кандидатите кои постојано престојуваат и работат во една од земјите-членки на ЕПО се квалификувани да аплицираат за да се приклучат на проектот. Кандидатите ќе влезат во проектот во годината пред да планираат да учествуваат на пред-испитувањето. Ова значи дека на денот на пред-испитувањето тие треба да имаат завршено период на обука со полно работно време и имаат работено со полно работно време, за период од две години, како што е дефинирано во член 11 (7) од ОИЕ. Ова ќе осигура дека кандидатот веќе е посветен на долгорочна кариера како професионален застапник.

Кои се предусловите за учество во Проектот?
Предуслов за учество во ППК е, кандидатот да се има успешно регистрирано да учествува на EQE пред-испитување за 2018 година.
Регистрацијата на EQE пред-испитување за 2018 година е отворена од 3 Април-2 јуни 2017 година.
Сите детали се објавени на веб-страницата на ЕПО и во Службен весник (OB) на ЕПО.

Јас не сум кфалификуван да аплицирам на ППК, каква друга поддршка имам на располагање?
Ако не сте квалификувани да аплицирате за ППК може да бидете во можност да добиете основна поддршка во форма на материјали за обука, ако вашиот национален патентен завод се квалификува за проширена поддршка. Во моментов, следниве држави имаат право: Чешка, Унгарија, Норвешка, Полска, Португалија и Турција. Ве молиме прашајте го вашиот национален патентен завод за апликација и упатство.
Како еден потенцијален кандидат за EQE аплицира за да учествува во ППК?
Регистрираните EQE кандидатите треба да го пополнат формуларот за ППК, и да го испратат истиот, заедно со писмо за мотивација до националниот завод за патенти (НПО) во земјата-членка во која тие живеат и работат. Исто така, тие треба да достават писмо од претпоставен од нивната компанија, во која се наведува дека тие ќе го поддржат учеството на кандидатот во ППК и ќе им дозволат да учествуваат во предвидените обуки.
Кандидатите можат да бидат поканети да учествуваат во 5-10 минути телефонско интервју со еден член на Комисијата за професионално едукација (КПЕ) на Европскиот патентен институт (ЕПИ).

Кој е крајниот рок за пријавување за учество во ППК?
За учество во почетокот на проектот во 2017 година, во рамките на подготовките за EQE            Пред-испитување 2018 година, апликацијата треба да се пристигне во националниот Завод за патенти до петок 12-ти мај 2017 година.
Апликантите мора да се осигураат дека тие успешно се регистрирани за EQE  пред-испитување 2018 година (EQE Регистрација & Запишување: 3 Април - 2 јуни 2017 година).
Кандидатите ќе бидат известени за резултатот на нивната ППК апликација до средината на јули 2017 година.
Повеќе детали може да се најдат во документот Најчесто поставувани прашања, достапен во Националниот патентен завод.

06.04.2017