| | Sitemap | EN | SQПатент на годината и 26 април - светскиот ден на интелектуалната сопственост

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, ќе го одбележи 26 април, Светскиот ден на интелектуалната сопственост,  со свечено доделување на награда “Патент на годината - 2016“. Манифестацијата ќе се одржи во конференциската сала на Хотел “Bushi“ – Скопје и на неа ќе бидат присутни понајдувачи, застапници и други претставници кои се директно или индиректно вклучени во процесот на заштита со правата од интелектуална сопственост.


Повеќе имформации за манифестацијата ќе бидат објавени по нејзиното одржување. 

25.04.2017