| | Sitemap | EN | MK
Çfarë duhet të përmbajë Aplikimi

Aplikimi për marka tregtare patjetër duhet të përmbajë:

  • kërkesë për regjistrimin e markës tregtare;
  • të dhënat për parashtruesin e aplikimit;
  • pamja e shenjës për të cilën kërkohet mbrojtja , dhe
  • listën  e mallrave dhe shërbimeve, për të cilat kërkohet  regjistrimi.

Përveç përbërsve të lartpërmendura të obligueshme, ndaj aplikimit dorëzohen edhe pjesë përbërse dhe shtesa tjera.
Përmbajtja dhe forma e aplikimit dhe pjesëve përbërse dhe shtesave tjera ndaj aplikimit  më detalisht përcaktohen me Rregulloren për marka tregtare.

 

Publikuar më 02.09.2013