| | Sitemap | EN | SQ
Обрасци Индустриски Дизајн
Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн

Барање за продолжување на важење на индустриски дизајн (ID)

Објавено на 01.09.2013
Барање за впишување на промена на регистрите

Барање за впишување на промена на регистрите (ID)

Објавено на 01.09.2013
Пријава на индустриски дизајн

Пријава на индустриски дизајн (ID)

Објавено на 01.09.2013
Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД

Упатство за пополнување на барањето за признавање на правото на ИД (ID)

Објавено на 23.12.2014