| | Sitemap | EN | MK
E drejta e përdorimit

1. Emërtim origjine është një e drejtë kolektive dhe, si e tillë, mund ta përdorin vetëm personat fizik dhe juridik:

  • produkti i të cilëve është i regjistruar me emërtim origjine;
  • procesin e prodhimit tërësisht e kryejnë në zonën gjeografike që është definuar saktë në elaborat dhe
  • janë të regjistruar në Regjistrin e përdoruesve si përdorues të emërtimit të origjinës.

2. Treguesi  gjeografik  është një e drejtë kolektive dhe, si  e  tillë, mund të  përdoret  vetëm nga  personat fizik dhe juridik:

  • produkti i të cilëve është i regjistruar me tregues gjeografikë.
  • prodhimi dhe/ose përpunimi dhe/ose përgatitja e produkteve e kryejnë në këtë zonë të veçantë gjeografike që është saktë e definuar në specifikacionin dhe
  • janë të regjistruar në Regjistrin e përdoruesit  si  përdorues të  treguesit  gjeografikë.

 

 

Publikuar më 02.09.2013