| | Sitemap | EN | MK
E drejta e përdoruesit

- Përdoruesi i regjistruar mund ta përdorë treguesin gjeografik vetëm për mallrat për të cilat është regjistruar në Regjistrin e treguesve gjeografik të Entit.
- E drejta e përdorimit i dedikohet edhe përdorimit të treguesit gjeografik të regjistruar mbi ambalazhimin, në korrespodencën e biznesit dhe në reklamë.
- janë të regjistruar në Regjistrin e përdoruesit  si  përdorues të  treguesit  gjeografikë.

 

Publikuar më 02.09.2013