| | Sitemap | EN | MK
Fitimi i të së drejtës

- Mbrojtja e emërtimit të vendit të origjinës për produktet me tregues gjeografik përkatësisht me emërtim origjine bëhet me sjelljen e Vendimit dhe regjistrimin e treguesit gjeografik të produktit dhe llojit të produktit të cilit i dedikohet ai tregues në Regjistrin e treguesve gjeografik të regjistruar.  
- E drejta e përdorimit të emërtimeve gjeografike fitohet me sjelljen e Vendimit për njohjen e së drejtës dhe me regjistrimin në Regjistrin e përdoruesve të emërtimeve gjeografike të regjistruar.

 

Publikuar më 02.09.2013