| | Sitemap | EN | MK
Çfarë përmban aplikimi për regjistrimin e të së drejtës

Aplikimi për regjistrimin e të së drejtës së përdorimit përmban:

  • kërkesë për njohjen e të së drejtës së përdorimit  të emërtimit gjeografik të mbrojtur;
  • dëshmia që vërteton kryerjen e veprimtarisë së caktuar dhe
  • dëshmia për kryerjen e kontrollit, kur  kërkuar mbrojtje me emërtim të origjinës, përkatësisht deklarat të aplikuesit, kur kërkohet mbrojtje me tregues gjeografik

 

Publikuar më 02.09.2013